Çocukluktan yetişkinliğe herkes belli gelişim dönemlerinden geçer. Gelişimin en belirgin yaşandığı çocukluk dönemlerinde yaşanan sorunlar ile baş etmek bazen zor olabilir. Böyle durumlarda aileler, çocuklarının gelişim dönemlerini problemsiz geçirmeleri adına ya da oluşan problemler ile başa çıkma becerileri kazanmak için çocuk gelişimi uzmanına başvururlar.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Kimdir?

Çocuk gelişimi uzmanı; çocukların sosyal, fiziksel, zihinsel ve psikomotor gelişimleri gibi bir çocukta bulunan tüm gelişim alanlarını birebir takip eden ve çocuğun gelişimine en uygun yönlendirmeyi ve desteklemeyi yapan uzman kişidir. Çocuk gelişimi uzmanları 0-13 yaş arasındaki her çocuğa hizmet verebilir. Örneğin yenidoğanın gelişimsel süreçlerini izleyip yönlendirme yapabilir. Bunun yanı sıra 12-13 yaşlarında bir çocuğun hem okul başarısını artırma hem de uyum becerilerini geliştirme gibi birçok konuda rehberlik eder.

Nasıl Çocuk Gelişimi Uzmanı Olunur?

Bunun için 3 yol vardır. Bunlardan ilki Çocuk Gelişimi ön lisans eğitimidir. Üniversitelerdeki ön lisans çocuk gelişimi bölümden mezun olanlar özel eğitim kurumlarında çalışabilirler. Fakat kamu kurumlarında çalışamazlar.

İkinci yol, üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans bölümünden mezun olmaktır. Bu bölümden mezun olan kişiler, pedagojik formasyon aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Üçüncü yol ise, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans bölümünden mezun olmaktır. Bu bölümü bitirdikten sonra pedagojik formasyon alarak yine kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Çocuk gelişimi uzmanının aileye ve çocuğa verdiği danışmanlık hizmetlerinin bazıları şunlardır:

1) Çocuğun zihinsel becerilerini ölçen testler uygular.

2) Uyum problemi yaşayan çocukların uyumunu artırmak için çalışmalar yapar.

3) Ergenlik dönemindeki ruhsal ve fiziksel değişimler hakkında aileleri bilgilendirir.

4) Oyuncak seçimi yaparken çocuğun gelişim dönemine uygun olması konusunda aileyi yönlendirir.

5) Beslenme, uyku düzeni ve okul başarısı gibi konular ile birebir ilgilenir.