Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Psikolog Howard Gardner, bundan yıllar önce ‘’ Çoklu Zeka Kuramı’’ adında bir kuram ortaya attı ve zeka üzerine çalışmalar yeniden şekillendi. Gerçekten her insanın başarılı olduğu bir zeka türü var mı, yoksa bunlar sadece bizlere dayatılan bir yaklaşım mı? Gardner sadece sayısal ve sözel değil, daha birçok farklı zeka türü olduğunu belirtti. Gelin şimdi o zeka türlerine birlikte bakalım. 

 

1) Sözel - Dilsel Zeka

   Genellikle bu zeka türüne sahip insanları yazar, şair ve dilbilimci olarak görebiliyoruz. Bir şeyleri ezberleme konusunda sıkıntı çekmeyen insanlardır. Yine aynı şekilde düşündüklerini kolay bir şekilde ifade edebilirler. Hitap konusunda etkili oldukları kadar ikna kabiliyetleri de yüksek olan bu insanlar, okuduklarını ve dinlediklerini yorumlama gücüne de sahiptirler. 

 

2) Sayısal - Mantıksal Zeka 

   Herkesin kendisinde var olmasını istediği zeka türlerinin başında geliyor. Ülkemiz maalesef bu alanda bayağı bir problemli. Bu zeka türüne sahip olan insanlar, sayılarla oynamaya bayılırlar. Yeni öğrendikleri kuramları daha çabuk kavrayabilen insanlardır. Analitik düşünme ve mantık yürütmede de başarılıdırlar. İkilemde kalmayı sevmeyen insan tipleri olduğu bilinmekte. Daha çok sonuç odaklıdırlar. 

3) Sosyal Zeka 

   Karşınızda ki insanın nasıl bir duyguda olduğunu anlayabiliyorsanız bu zeka türüne sahipsiniz demektir. Daha çok iletişim kurmakta problem yaşamayan, ikili ilişkilerinde karşısında ki insanı iyi analiz eden insanlardır. Kendini öne çıkarmaktan ve sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Liderlik vasfına sahip kişilerdir.

 

4) Kinestetik Zeka  

   Reflekslerine ve mimiklerine hakim olan kişilerdir. Daha çok spor dallarıyla ilgilenen insanlarda bu zeka türünün oldukça gelişmiş olduğunu görüyoruz. Hiperaktif hareketler sergiledikleri gözlemlenen davranışlar içinde olduğunu söylemekte fayda var. Yani öyle bir yere çakılıp saatlerce oturamazlar.

 

5) Görsel Zeka 

   ‘’Ben dinleyerek değil, görerek daha iyi öğreniyorum. ’’ diyorsanız sizde de bu zeka türü fazlasıyla etkin. Ayrıca sadece görerek değil, bir şeyler dinlerken zihninizde hemen bir canlandırma söz konusu oluyorsa  böyle bir zeka türüne sahip olduğunuzu belirtmeliyiz. Fazlasıyla hayalci bir tutumda olan bu insanlar ayrıca bir şeyleri çizme konusunda da başarılıdırlar. 

 

6) Doğasal Zeka 

   Hayvan ayırt etmeksizin onlarla iletişim halinde olan, onları korumayı bir amaç edinmiş insanlarda görülen zeka türüdür. Doğaya karşı hassas olan bu kişiler belgesel izlemeye de bayılırlar. 

 

7) Müziksel Zeka 

   Çevrenizde hiç eğitim almadan müzik aleti çalan birini gördünüz mü? Gördüyseniz kesinlikle müziksel zekaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hiç bir eğitim almadan bir müzik aleti çalmak gerçekten hayret edilesi bir durum.  

 

8) İçsel Zeka 

   Programlı çalışmayı seven insanlarda görülen zeka türüdür. Her zaman belirledikleri bir hedef vardır ve o hedefte başarılı olmak onlar için bir amaçtır. Kendilerini tanıyan ve ne istediklerini bilen kişilerdir. Öz disiplinleri yüksek olan bu insanlar, daha çok bireysel hareket etmeyi severler. 

   Gardner şimdilik 8 zeka türü öne sürdü.  9. zeka türü üzerine de çalışmalar yapıyor. Bu zeka türlerinden sadece birine sahip olabileceğiniz gibi hepsine de sahip olabilirsiniz.