Psikolog John Holland’ın 1953 yılında yayımladığı çalışmasında yer alan ‘Holland’ın Tipoloji Kuramı’, günümüzde de geçerliliğini korumaya devam ediyor. Kişilik ve meslek özellikleri arasındaki ilişkiye dayalı olan bu kuramda, Holland bireyleri özelliklerine göre 6 kategoriye ayırarak inceliyor. Gelin bu kişilik özelliklerine ve onlara daha uygun olan mesleklere beraber bakalım!

1) Gerçekçi

  Holland’ın Tipoloji Kuramı’na göre, gerçekçi bireyler diğer kişilere oranla sözel iletişimden kaçınırlar, insanlarla bir arada bulunabilecekleri sosyal alanlar yerine yalnız çalışabilecekleri alanları tercih ederler. Soyut kavramlarla uğraşmak yerine, somut problemlere çözüm aramaya ve ellerindeki kaynaklardan olabildiğince faydalanmaya çalışırlar. Bu kişilik kuramına uygun meslekler için mühendislik ya da teknisyenlik örnek verilebilir.

2) Araştırmacı

  Holland’ın Tipoloji Kuramı’na göre, araştırmacı bireyler hazır bilgiye erişmekten mutluluk duymayan, devamlı bir sorgulama ve arayış içinde olan kişilerdir. Analitik düşünceyi benimseyerek işlerine tam odaklanan ‘araştırmacılar’, rasyonel yöntemler kullanarak hedeflerine varmayı planlarlar. Bu kişilik kuramına uygun meslekler için bilim insanları ya da arkeologlar örnek verilebilir.

3) Sosyal

  Holland’ın Tipoloji Kuramı’na göre, sosyal bireyler bireysel çalışmadan çok grup etkinliklerinde başarı gösteren; başkalarına yardım etmekten keyif duyan kişilerdir. Anlayış sahibi oldukları ve empati yeteneklerini geliştirdikleri için bireyler arası ilişkilerde diğer kişilik tiplerine göre daha fazla başarı gösterirler. Bu kişilik kavramına uygun meslekler için öğretmenlik ya da psikolojik danışmanlık örnek gösterilebilir.

4) Geleneksel

  Holland’ın Tipoloji Kuramı’na göre, geleneksel bireyler belirli rutinlere sahip olan ve alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmek istemeyen kişilerdir. Sonuçlarını öngörebildikleri belirli düşüncelere belirsizlerden daha çok değer verirler, dolayısıyla risk almayı sevmezler; son derece organize bireyler olduklarından planlama görevlerini başarıyla yürütürler. Bu kişilik kavramına uygun meslekler için muhasebeci ya da memur örnek verilebilir.

5) Girişimci

  Holland’ın Tipografi Kuramı’na göre girişimci bireyler son derece dışa dönüktür ve sosyal ortamlarda bulunmaktan oldukça mutlu olurlar. İçinde bulundukları topluluklarda diğer insanları yönlendirip yönetmek isterler ve özgüvenleri oldukça yüksektir. Bu özelliklerin yanı sıra bazı diğer kişilik tipleri gibi plana bağlı kalmak yükümlülüğü hissetmedikleri için ani kararlar almaktan çekinmezler, sabırsızlardır. Bu kişilik kavramına uygun meslekler için politikacı veya girişimci örnek verilebilir.

6) Sanatçı

  Holland’ın Tipografi Kuramı’na göre; sanatçı bireyler idealist ve hayal gücü zengin kişilerdir. Kendilerini sanatın farklı dallarıyla ifade etmeyi tercih ederler ve ortaya koydukları eserlerde estetik kaygılar güderler. Oldukça duygusal kişiler olan ‘sanatçı’ tipi, bir düzene bağlı kalma sorumluluğu hissetmediği gibi, orijinal ürünler yaratmak için sezgilerine güvenirler. Bu kişilik kavramına uygun meslekler için ressam, aktör ya da müzisyen örnek verilebilir.