Henüz 21. yüzyılın başlarında olmamıza rağmen, insanlık olarak teknolojik açıdan büyük ve önemli pek çok gelişme yaşadık. Özellikle son zamanlarda tüm dünyanın gündemini meşgul eden ‘yapay zeka’ tartışmaları, birkaç hafta önce ortaya çıkan bir web sitesiyle daha da alevlendi. Buradan ulaşabileceğiniz bu web sitesi ilk bakışta oldukça normal ve sıradan görünüyor değil mi? Gelin bu siteye biraz daha yakından bakalım ve aslında her birimizin hayatını etkileyebilecek bu sistemi detaylarıyla inceleyelim!

 This Person Does Not Exist isimli web sitesi aslında, kullanıcılara sayfayı her yenilediklerinde yepyeni bir yüz sunan bir yapay zeka ürünü. Fakat işin asıl şaşırtıcı ve ilginç olan kısmı ise bu ‘insan yüzlerinin’ aslında gerçekte var olmamaları ve yapay zeka tarafından üretilmeleri. Bu web sitesi, bugüne dek karşılaştığı tüm yüz şemalarını farklı şekillerde ayrıştırarak ve birleştirerek yepyeni ve aslında gerçek olmayan insanlar oluşturuyor. Tüm bu ‘kurmaca’ insan yüzleri ve asla sahip olamadıkları hayat hikayeleri, siz sayfayı kapattığınızda veya yenilediğinizde hiç var olmamış gibi oluyor. Dolayısıyla başlığı “Böyle Bir Kişi Aslında Yok” olarak çevrilebilen bu web sitesi, insanlık ve yapay zeka arasındaki ilişkiyi bir üst noktaya taşıyor. “This Person Does Not Exist”, Uber’de çalışan Philip Wang tarafından tasarlandı; Facebook’taki “Artificial Intelligence and Deep Learning” isimli grupta paylaştığı yorumda ise Wang, sitenin oluşturulma amacının tamamen farkındalık kazandırmak olduğunu vurguluyor. Özellikle de gelecekte yapay zekaların gerçeklik kurmadaki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

 Peki bütün bu gelişmeler bizim için neler ifade etmeli? Bu web sitesinin ortaya çıkmasıyla birlikte olumlu ve olumsuz olmak üzere iki çeşide indirgenebilecek yorumlar ve incelemeler etrafımızı sardı. Bu web sitesine teknolojinin ve insanlığın gelişmesi olarak bakan grup, yapay zekaların yaşamlarımızda kapladığı yeri kabullenmemizi ve gelecekte de ne kadar etkin olacaklarını şimdiden tasarlamaya çalışıp daha da geliştirmemiz gerektiğini savunuyorlar. Madalyonun diğer tarafından bakan çoğu kişi ise yapay zeka teknolojisinin geldiği bu noktada kontrol altına alınması gerektiğini ve bu sistemin dolandırıcılık başta olmak üzere pek çok farklı suçlarda kullanılabileceğini iddia ediyorlar.

 İyimser ya da kötümser davranıp bu olaya her iki taraftan da yaklaşmak oldukça mümkün, fakat hiç birimizin inkar etmemesi gereken en önemli nokta ise bu olayın teknoloji tarihinde bir başka dönüm anı olması; tüm bu geliştirmeler sizi heyecanlandırdıysa fakat yapay zeka konusunda ne düşünmeniz gerektiğine tam olarak karar veremiyorsanuz belki de Wang’in bonus olarak eklediği şu siteye de bir göz atmak isteyebilirsiniz: “This Cat Do Not Exist