İster sayısal ağırlıklı ister sözel ağırlıklı bir eğitim almış olalım, her birimizin eğitim hayatında karşılaştığı derslerden birisi olan Türk Dili ve Edebiyatı, kendi edebiyat ve kültür mirasımızı daha da yakından tanıyabilmemizi sağlar ve bizlere farklı açılardan bakmayı öğretir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü de, Türk dilinin ve edebiyatının çeşitli incelemelerle geliştirilmesi esasına dayanır, gelin hep beraber bu bölümü daha yakından inceleyelim!

 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, çalıştığı okuldaki öğrencilere müfredatta bulunan Türk Dili ve Edebiyatı konularının eğitimini veren, öğrencilerin köklü ve zengin Türk edebiyatı geleneğini derinlemesine incelemeleri için gerekli ortamı sağlamakla sorumlu kişidir. Sınıfındaki her öğrencinin Türk Edebiyatı ve Türk kültürü arasındaki ilişkiyi tespit ederek eserleri analiz edebilmesi ve tartışılan konuları derinlemesine anlamlandırabilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin de oldukça donanımlı olmaları beklenir.

 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin öncelikle sözel yetenekleri gelişmiş bireyler olmaları, öğrencileriyle iyi iletişim kurabilmeleri ve sınıf ortamını her öğrenci için oldukça rahat ve güvenli şekilde oluşturabilmeleri onlardan beklenen özelliklerdendir. Türk edebiyatının güncel yazar ve eserlerini titizlikle takip etmesi, öğrencilerini de bu konularda bilgilendirmesi; mesleğinde karşılaştığı sorunları çözmeye çalışması ve farklı yaklaşımlarla öğrencileri derse katılmaya teşvik etmesi; Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden beklenen kriterlerden yalnızca bazılarıdır.

 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmek için devlet veya özel üniversitelerinden Türk Dili ve Edebiyatı lisans derecesini tamamlamak şartı aranır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün lisans eğitimini alan öğrenciler, farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinden alacakları formasyon sertifikasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapmak için yeterli olduklarını belgeleyerek bu mesleği tercih edebilirler. Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerine doğru ilerleyerek bir kariyer yolu çizme imkanınız bulunduğu gibi, bölümün asıl hedefi olan öğretmenlik alanında ilerlemek isteyen öğrenciler devlet veya özel eğitim kurumlarına başvuruda bulunurlar. Devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyen kişiler için KPSS şartı bulunsa da özel okullar Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerini kendi standartlarına ve koşullarına göre seçer ve kadrolarına eklerler.

 Çeşitli devlet üniversitelerinde ve özel üniversitelerde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinde, ana dilimiz olan Türkçenin zaman içerisinde nasıl değişimler geçirdiği ve dönem edebiyatlarının oluşturulmasına ne şekilde katkıda bulunduğu ve etkilediği gibi konular incelenir. Bölümün lisans öğrencileri, öğrenim gördükleri süre boyunca farklı edebiyat dönemleri ve eserlerini inceledikleri gibi Osmanlı Türkçesi veya Eski Anadolu Türkçesi gibi farklı dil yapılarını ve sistemlerini içeren dil bilimsel incelemeler de yaparlar. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü tercih edecek bir üniversite öğrencisi adayının zamanının çoğunu metinleri analiz etmekle geçireceğinden dolayı okumayı oldukça sevmesi ve alabildiğine sabırlı olması beklenir.

 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri sınıflarındaki öğrencilerin düzeylerine, öğrenme yollarına ve yaşlarına uygun çalışma programları hazırlarlar; öğrencilerin analiz etme ve inceleme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflerler. Sınıfta okuttukları eserlerle tüm öğrencilerini içinde yaşadıkları dönemle geçmiş arasında bağlar kurmaya yönlendirirken, tarih ve kültürle harmanlanmış bu eserleri sorgulatarak ve derinden anlamlandırmalarına yardımcı olmaya çalışarak Türk edebiyatındaki yerini ve önemini vurgularlar.

 Umarız bu yazımız Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mesleğini daha yakından tanımanıza yardımcı olmuştur, tüm bölümleri ve üniversiteleri detaylıca değerlendirip size uygun olan seçeneği bulacağınız bir tercih dönemi diliyoruz!