Marmara Üniveristesi Sosyoloji bölümü öğrencileri üniversite ve bölüm deneyimlerini anlatıyor! Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümü zor bir bölüm mü? Mezun olduktan sonra Sosyoloji alanında hangi meslek dalına yönelmeyi düşünüyorsun?

 

  Sosyoloji disiplini, tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi temel sosyal bilim alanlarından biridir.  Bölümümüzün amacı, diğer temel sosyal bilim alanlarında üretilen bilgi ve metodları da kullanarak Türkiye’de sosyoloji bilgisinin üretilmesi, geliştirilmesi, ve aktarılması konusunda ulusal ve uluslararası yetkinlik standartlarına uygun nitelikte ve disiplinlerarası faaliyet gösteren bir akademik birim oluşturmaktır.

    Bu amaçlarla kurulan bölümümüz, 2001-2002 akademik yılından bu yana eğitim vermektedir. Öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerimizin bir bölümü, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmektedir.

    Bölümümüz, öğrencilerimizi sosyolojik düşünme becerisine sahip, ülke ve dünya sorunlarının farkında ve "farkındalık" yaratmaya çalışan bireyler olarak eğitmeyi hedeflemektedir. Amacımız, toplumdaki insanlarla iletişimde ortak dili yakalayabilen bireyler; toplumsal ve mesleki konularda araştırma, yorum ve yayın yapma becerileriyle donanmış olan araştırmacılar; sosyal duyarlılığa sahip ve toplumsal sorumluluk anlayışı olan yurttaşlar yetiştirmektir.

    Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun bir öğrencinin, Türkiye'de ya da yurtdışında sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri ya da idari bilimler konusunda lisans üstü düzeyde öğrenim programlarına kabul edilebilecek ve bunları başarıyla tamamlayabilecek; eğitim, araştırma, planlama, sağlık ve sosyal hizmet, yönetim, kitle iletişimi, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler vb temel sosyal bilim bilgisinin ve sosyolojik bakış açısının uygulamaya geçirilebileceği alanlarda iş bulabilecek ve başarıyla çalışabilecek donanımda olması amaçlanmaktadır.

 

Kaynak: http://soc.fef.marmara.edu.tr/bolum-hakkinda/genel-tanitim

Hemen Sosyoloji bölümüne girebilmek için ihtiyacın olan puanı hesaplamak için buraya tıkla!