Trakya Üniversitesi Eczacılık bölümü öğrencisi Ayşenur anlatıyor! Trakya Üniversitesi Eczacılık bölümünde hangi avantajlara sahip? Eczacılık okumak isteyen bireyler hangi özelliklere sahip olmalı? Trakya'da üniversite okumanın avantajları neler? Tekrardan bir tercih yapacak olsan Trakya Üniversitesi Eczacılık bölümü seçer miydin?

 

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 24 Ekim 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak resmen kurulmuş ve 2012 yılında öğrenci alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Uluslararası değerlerin ışığında, teknoloji ve bilimi temel alarak, ilaç üretim ve tüketim aşamalarının her ikisinde de aktif görev ve sorumluluk alan, bilime, insan sağlığına, lisans ve lisansüstü eğitime katkı sağlayacak eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans programında, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümleri bulunmaktadır. Lisans programında toplam 17 adet öğrenci laboratuvarı ile yoğun bir mesleki uygulama programı yürütülmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını verecek olan Eczacılık Fakültesinde eşzamanlı olarak akreditasyon çalışmaları da devam etmektedir.  Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, disiplinler arası Farmasötik Nanoteknoloji ve Temel Eczacılık Bilimleri  yüksek lisans programları sürdürülmektedir. 

 

Eczacılık Fakültesi bünyesinde Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü işbirliğinde her yıl belli sayıda öğrenci yurt dışına gönderilmekte ayrıca Farabi Programı kapsamında da bilgi ve görgü artırmak üzere farklı fakültelere gitmek isteyen öğrencilerin de bu programdan faydalanması sağlanmaktadır.

 

Öğrencilerin ilgi duydukları konularda, ulusal platformlarda mesleki kongre ve yarışmalara katılım istekleri desteklenerek başarılı geri dönüşleri ve aldıkları ödüller büyük önem taşımakta ve öğrencilerin mesleğe olan motivasyonlarını artırmaktadır.

 

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi her yıl 14 Mayıs Eczacılık Gününü tüm öğretim üyeleri, öğrencileri ve çeşitli meslek kuruluşları ile birlikte büyük bir coşku ile kutlamaktadır. Bir hafta boyunca bilimsel ve sosyal çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Mesleki uygulamaya yönelik öğrencilerin eğitim-öğretimini destekleyen, mezun olduktan sonra iş yaşamlarında fayda sağlayacak seminerler ve paneller gerçekleştirilmektedir.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunları aldıkları donanımlı eğitim programı sonucunda, farmasötik ürünlerin elde edilmesinden, tasarımına ve üretimine kadar geçen her aşamada yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevini yapar. İlaç ile ilgili her konuda hasta, sağlık personeli ve topluma bilgi aktarır.      İlaçta dozlama ile uygulamaya bağlı hatalar konusunda, akılcı ve güvenli ilaç kullanımında danışmanlık hizmeti verir.  İlaçtaki etkili maddenin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilaç ilgili karşılaşılabilecek, farmakokinetik özellikleri ve stabilitesi gibi sorunları çözer. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonu konularında yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur. Doğal ve kimyasal ilaç hammaddelerinin elde edilişi, üretim teknolojileri, üretim yeri özellikleri konusunda bilgi ve becerilere sahiptir. Biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesi ve üretiminin her aşamasında görev alabilir ve bu ürünlerin kalite güvencesi konularını ve süreçlerini tanır. Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, toksikolojik analizleri ve farmasötik kontrollerini yapar. Hastanede eczacılık hizmetleri, standartları, hastanede kalite yönetiminde eczacının rolü, hastane eczanelerinde teknolojik yenilikler, risk yönetimi prosedürleri, birim ilaç dağıtım sistemleri, hastanelerde parenteral karışımların hazırlanması, hasta ilaç güvenliğini sağlar. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma, patent konuları arasındaki ilişkileri kavrar.        Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak Eczane organizasyonunu yapar.       

 

Fakültemizde;

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü,

Eczacılık Teknolojisi Bölümü,

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

olmak üzere 3 bölüm ve

Analitik Kimya Anabilim Dalı,

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Biyokimya Anabilim Dalı,

Famakoloji Anabilim Dalı,

Farmakognozi Anabilim Dalı,

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı,

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı,

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı,

olmak üzere 9 anabilim dalı ve Farmasötik Teknoloji anabilim Dalı'na bağlı 

Kozmetoloji Bilim Dalı,

Biyofarmasötik Farmakokinetik Bilim Dalı

olmak üzere 2 bilim dalımız bulunmaktadır.

Kaynak: https://eczacilik.trakya.edu.tr/pages/tanitim

Hemen Eczacılık Fakültesi bölümüne girebilmek için ihtiyacın olan puanı hesaplamak için buraya tıkla!