Bugün sizlere Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği okuyan Gizem'in üniversite ve bölümünü nasıl seçtiğini paylaştık.
 

Genel Bilgi

Üniversitemizde Matematik Mühendisliği Bölümü ilk öğrencisini 1976-1977 döneminde almıştır. Bölümümüzde 1992-1993 öğretim yılından itibarende ikinci öğretim eğitimine başlanmıştır. Günümüze kadar kesintisiz olarak 1. ve 2. öğretim programlarıyla öğretim hizmetini sürdürmektedir. 
Matematik Mühendisliği programları köklü Matematik bilgisine sahip, Mühendislik formasyonu almış Teknik-Ekonomik ve Sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda programlar geleceğide dikkate alarak ,sık sık güncelleştirilmiştir. 
Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme Projesi (EKSİP) çerçevesinde son hazırladığımız bölüm kitapçığını sunmaktayız. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası gelişmeleri takip edip, olabildiğince bunları programlara yerleştirmemiz çağdaş bilgiyle donanımlı mühendisler yetiştirmemizi sağlamaktadır. 
Bugün Matematik Mühendisliği bölümleri sadece iki üniversitemiz (YTÜ ve İTÜ) de bulunmasına rağmen gerek kamu ve gerekse özel sektörde çok iyi tanınmakta, mezunları tercihen aranmaktadır. Hiçbir Matematik Mühendisinin iş problemi olmamıştır. Matematik Mühendisleri iş hayatının çok geniş bir alanında kendilerini kanıtlamışlardır. Mühendislik, Ekonomi ve Hizmet sektörlerinde ortaya çıkan problemlerin modellenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması aşamalarında etkin rol almaktadırlar. Ayrıca, eğitim alanında da, orta ve yüksek öğretimde, başarılı Matematik Mühendislerine rastlanmaktadır. Bütün bu nedenlerden, bölümümüz kontenjanını, öğrenci seçme sınavında en yüksek puan alan öğrenciler diliminden doldurmaktadır. 
EKSİP kapsamında hazırlanan yeni ders planımız; Öğretim Üyelerimiz, Öğrencilerimiz, Mezunlarımız ve İş dünyasının geniş katılımı ve destekleri ile hazırlanmıştır. Bölümün Vizyonu, Misyonu, Hedefleri ve çıktıları önceden belirlenmiş, bu bağlamda program ve dersler yoğun bir çalışma ile yeniden gözden geçirilmiş, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Hazırlanan programda, Matematik Mühendisliği formasyonu zorunlu derslerle sağlanırken, seçmeli dersler ile de öğrenciye yöneldiği alanda derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatı verilmektedir. 
En iyiye ulaşma hedefi ile sürdürülen EKSİP çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu hazırlıkların hayata geçirilmesinden doğacak başarı, katkıda bulunan ve bulunacakların eseri olacaktır.

Çağdaş Üniversite Anlayışı

Yıldız Teknik Üniversitesi çağdaş dünya üniversiteleri arasında yer almak istemektedir.Bu düşünceyle günümüzdeki gelişmelere paralel olarak yeniden yapılanmaya ve fiziksel alt yapısıyla birlikte araştırma ve eğitim donanımlarını hızla yenileme çabalarını sürdürmektedir. 
Geliştirilen projelerin amacı öğrencilerimize daha iyi bir eğitim-öğretim ortamı sağlamanın yanında onlara çağdaş yurt ve burs olanakları yaratmak,genç nitelikli öğretim elemanlarının desteklenmesiyle üniversitenin gelecekteki gelişmesini güvence altına almak,enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi,labaratuvar alt yapılarının yenilenmesi ile araştırma potansiyelinin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
Y.T.Ü.'nün hedefi bir dünya üniversitesi olarak gelişmesini sürdürmek,amacı evrensel bilimi ,teknolojik gelişmeleri topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alarak ülke sınırları içine sıkışmadan dünyadaki örnekleriyle yarışan bir araştırma üniversitesi olarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme etkinliklerini başarıyla sürdürmektedir.
Bu amaçla üniversitemiz ders planlarını tamamen yenilemektedir. Matematik Mühendisliği Bölümü halen 8 Profesör, 11 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 12 Araştırma Görevlisinden oluşan bir kadroya sahiptir.Bu programa kayıtlı yaklaşık 600 lisans öğrencisi vardır.Yüksek lisans ve doktora programları yaklaşık 20 öğrenciyle eğitimini sürdürmektedir. 
Matematik Mühendisliğinin lisans eğitiminde toplam kredi 1996 eğitim yılında 160 iken yeni planda 150 krediye düşürülmüştür. Derslerin yaklaşık dağılımı %25 temel bilimler,%20 temel mühendislik, %20 insan ve toplum bilimi,%35 mühendislik tasarım dersleri şeklindedir. Seçime bağlı derslerin toplam program içindeki oranı ise %20 dir. 
Bu yeni ders planımızın hazırlanmasında öğretim üyelerimizin yanısıra, mezunlarımız, işveren çevreleri ve öğrencilerimiz katkıda bulunmuşlardır. 
Bu program söz konusu kalite güvence sistemini tanıtmakta ve programın amacı öğrencilerine kazandıracağı bilgi ve beceriler ile programın başarısının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemler hakkında özet bilgiler vermektedir.

yıldız teknik üniversitesi
hangi üniversite hangi bölüm
hangi universite hangi bolum
matematik mühendisliği okumak
matematik mühendisliği maaşları
matematik mühendisliği için kaç net
matematik mühendisliği kazanmak için
matematik mühendisliği dersleri
matematik mühendisliği nasıl kazanılır
matematik mühendisliği staj
matematik mühendisliği ne iş yapar
matematik mühendisliği bitirme projesi
ytü matematik muhendisligi
matematik 
muhendisligi
matematik mühendisliği

tercih
üniversite
bölüm
bolum

Kaynak: http://www.mtm.yildiz.edu.tr/sayfa/B%C3%96L%C3%9CM/B%C3%B6l%C3%BCm-Hakk%C4%B1nda/109

Hemen Matematik Mühendisliği bölümüne girebilmek için ihtiyacın olan puanı hesaplamak için buraya tıkla!