En yaygın biçimde doktor yetiştirmek için var olan tıp fakülteleri insan sağlığını ilgilendiren her alanda çalışma yapmak için kurulmuş fakültelerdir. Tıp bölümü insanların hastalıklarını gidermek, bu hastalıklara geçici veya kalıcı çözümler üretmek, kabaca insanların sağlıklı bir biçimde ya da asgari acıyla hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla doktorlar yetiştirmek ve bu alanlarda incelemeler, araştırmalar yapmak amacıyla faaliyet gösteren programlardır.

TIP FAKÜLTESİ DERSLERİ
Tıp bölümü neredeyse tüm lisans programlarından farklı bir öğrenim sunmaktadır. Tıp fakültesi temelde 6 yıllık bir eğitim ve öğretim süresine sahiptir. Bu 6 yıl okullarda genelde şu biçimde oluşturulmaktadır. İlk iki veya üç yıl klinik öncesi dönemdir; bu dönemde okutulan dersler ağırlıklı olarak mesleğin, bölümün temelini oluşturan teorik temelli tıp bölümü dersleri olarak belirlenmektedir. Bunlar ağırlıklı olarak anatomi ve alt dallarını, biyoloji ve alt dallarını, fizik, kimya ve bunların alt dallarını içeren temel derslerdir. Sonraki iki veya üç yıllık dönem klinik dönemi olarak isimlendirilmektedir. Bu alandaki ders içerikleri de ağırlıklı olarak pratiğe, laboratuvar ortamında ve klinik ortamında uygulamalı eğitime ve öğretime dayanmaktadır. Bu klinik eğitimi tıp alanının neredeyse tüm alt dallarında verilmektedir. Bir nevi öğrenilen teorik bilginin pratikte uygulanması ile ilgili olarak temel tıp alanında var olan tıp dersleri üzerinden oluşuyor denebilir.

TIP FAKÜLTESİNDE OKUYACAK BİREY İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER NELERDİR?
Tıp fakültelerinde okuyacak bireylerin standartların üzerinde bir çalışma disiplinine sahip olması gerekmektedir, çünkü standart bir çalışma tıp fakülteleri için yeterli olmayacaktır. Bununla beraber tıp eğitimi alacak bireyler disiplinli ve özverili çalışmanın yanında yaptığı mesleğin insan hayatı ile ilişkisi düşünülürse insanlara değer veren, insanlar için mücadele eden yani bu duyguları taşıyan bireyler olmalıdır. İleride yöneleceğiniz alana göre değişiklik gösterebilecek olsa da tıp eğitimi alacak ve bu alanda çalışacak bireyler soğukkanlı, hızlı karar verme yetisine sahip olabilen, analitik düşünebilen, sayısal donanımı güçlü ve sayısal alanda sağlam temeli olan, yorucu eğitimi olan tıp bölümünün ve mesleğinin ağır şartlarına dayanıklılık gösterebilecek kişiler olmalıdır. Ayrıca operasyona dayalı alanlarda uzmanlaşacak kişilerin konsantrasyonunun, el-göz koordinasyonunun ve el becerilerinin aşırı sağlam olması gerektiği de unutulmamalıdır.