Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olunca, iş hayatına hangi alanda başlıyoruz? Yoksa tüm bunlar birer efsane mi? Şaka bir yana İşletme bölümü denilince akla gelen Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'un en köklü üniversitelerinden biri. Peki ya Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okumak nasıl bir duygu?  

 

Boğaziçi Üniversitesi

  150 yılı aşan geçmişi ile akademik özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan, yaşamın her alanında düşünce özgürlüğünü savunan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma performansı ile dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almış, kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış, mükemmeliyetçiliği benimsemiş bir kamu üniversitesidir. 

  Türkiye’nin en iyi öğrencileri ile seçkin öğretim üyelerini özgür ve özgürlükçü bir ortamda biraraya getiren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, onlara kendilerini, Türkiye’yi ve dünyayı daha iyi tanımalarını sağlayacak bir sosyal ortam sunar. Boğaziçi Üniversitesi kültürünü temsil eden mezunlarımız bilimde, iş dünyasında, siyasette, sanatta diğer bir deyişle hayatın her kesitinde önemli roller üstlenmişlerdir.

  Dünya çapındaki öğretim üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte Türkiye üniversiteleri içinde etki değeri en yüksek, yenilikçi araştırmaları yapmaya devam etmektedir.

  Her yıl 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nin 6 kampüsü, 14.500 öğrencisi ve tüm dünyaya yayılmış 53.000 mezunu vardır.


İşletme

  İşletme bölümü işletme kurma, işletmelerin çalışma biçimleri, işletme yönetimi, başarılı bir işletme yöneticisi yetiştirme gibi amaçlarla kurulmakla birlikte bugün var olan pratikte iktisat ile ortak alanlarda çalışma yapma amacıyla var olan bir bölümdür. İşletme bölümü bugün gelinen noktada teknolojik gelişmeleri kullanarak ve günümüz dünyasında var olan büyük şirketler ile ekonomik sistemler üzerine eğitim verir ve çalışma yapar. Özetle işletme bölümü işletmelerin yönetimi ve yeni dünya düzeninde bunların yorumlanması ile ilgili alanlara elemanlar yetiştirir ve araştırma yapar.

  İşletme bölümü mezunları adının özdeşleştiği işletmelerde yönetici, yönetici yardımcısı, insan kaynakları uzmanı olarak çalışabilirler. Ayrıca bankalara bağlı birimler ile işletmelerin, şirketlerin muhasebe alanlarında çalışabilirler. İçinde bulunan şartlar gereği Kamu personeli seçme sınavı’na (KPSS) hazırlanarak devletin yönetici kadrolarından en alt kademelerine kadar farklı alanlarda iş bulma olasılıkları daha yüksektir. KPSS ile girilebilecek A kadro memuriyetler; bazı bakanlıklara bağlı uzmanlıklar, müfettişlikler, yönetici kadrolardır. B kadro memuriyet konusunda ise en fazla alımın yapıldığı alanlardan birisidir bu yüzden bu alana odaklanarak iş bulma imkanı elde etmek nispeten daha kolaydır. Ayrıca her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da tercihlerden birisi olabilir.