Çevre Mühendisliği adını sıklıkla duyduğumuz ama ne iş yaptığını tam olarak bilmediğimiz mesleklerden bir diğeri. Kabaca doğal kaynakların verimli ve en iyi şekilde insanlığın yararı için kullanılmasını sağlayan meslek dalı diyebiliriz. Çevre mühendisliğinin kökeni, uygarlığın başlangıcına kadar uzanmakta aslında. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte, temiz su kullanımı ve atıkların yönetimi zorunlu hale gelmiştir. Bunları sağlayabilmek için insanlar su yapıları ve çöpleri yok edecek tesisler inşa etmişlerdir. Bu şekilde inşaat mühendisliği doğmuştur. Yol, köprü, demiryolu gibi inşaatlar yapan bu mühendislerin şehirlere temiz su getirmesi, atıkları toplaması ve oluşacak selleri yönetmesi gerekmiş, böylece çevre mühendisliği doğmuştur.

 Dünyamız yer altında ve yer üstünde canlı hayatının devamlılığını sağlayacak birçok doğal kaynağa sahiptir. Biz insanlar ise bu doğal kaynakları yarınlar yokmuşçasına kullanıp yok ediyoruz, doğal kaynaklarımız tükenme aşamasına geldi bile. İşte tam bu noktada çevre mühendislerine ihtiyaç duyuyoruz.

Çevre Mühendisliği Nedir?

 Çevre Mühendisliği; doğanın tükenen kaynaklarını korumak, bu kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmek ve doğayı insanın zararlı etkilerinden, insan sağlığını da kirlenen çevrenin etkilerinden korumak için araştırmalar ve geliştirmeler yapan bir mühendislik dalıdır.

 Çevre mühendisleri, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde planlı ve seviyeli bir şekilde kullanılmasından sorumlu kişilerdir. Eğer dünyamızın kirlenmesine, doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesine daha fazla katlanamıyorsanız, bir şeyleri değiştirmek ve insanlığa katkıda bulunmak istiyorsanız tam size göre bir meslek!

Çevre Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

 Çevre mühendisleri, çevresel araştırma raporları hazırlayıp strateji ve eylem planlar geliştirir. Çevresel problemleri çözmek için; mühendis, çevre bilimci, mimar, ekonomist ve sosyolog gibi diğer profesyonellerle iş birliği yapar. Doğal kaynakların kirlenmesine yönelik çalışmalarda rol alır. Doğal kaynakların tükenmesine ve kirlenmesine neden olan etkenlerin kontrolü ve yok edilmesi, kullanılabilir alanların ıslah edilmesi, canlı hayatına uygun çevre koşulları yaratılmasına ön ayak olmak gibi görevleri vardır.

Çevre Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

Çevre mühendisleri devlet bünyesinde çalışmak isterse;

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • İl ve İlçe Belediyeleri
 • Devlet Su İşleri
 • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri
 • İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • TÜBİTAK
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • İl Özel İdareleri
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Devlet Demiryolları Müdürlüğü gibi yerlerde çalışabilir.

 Özel sektörde orta ve büyük ölçekli endüstriyel tesislerde ve fabrikalarda, çevre danışmanlık ve çevre teknolojileri geliştiren firmalarda çalışabilirler. Ayrıca çevre mühendisleri kendi bürolarını açarak teknik eğitim, danışmanlık, teknik raporlar, içme suyu ve atık su arıtma sistemleri, baca gazı sistemleri vb. alanlarda kendi işlerini yapabilirler.

Çevre Mühendisliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

 Çevre mühendisleri, her mühendislikte olduğu gibi ilk senede temel mühendislik dersleri olan matematik, kimya, fizik ve programlama gibi dersleri alırlar. İlerleyen senelerde yer bilimi, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi, çevre ekolojisi, statik ve mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik, malzeme bilimi, kimyasal prosesler, su kalitesi yönetimi, hidrolik, katı atık yönetimi, hava kirlenmesi, su arıtma tesisi tasarımı, biyolojik prosesler, su temini ve atık suların uzaklaştırılması, endüstriyel kirlenme kontrolü, çevre modellemesi esasları, çevre ekonomisi, çevre hukuku gibi yoğun dersler alırlar.