Geçmişten günümüze kadar gelişen teknolojinin etkisini ve hızını görmemek imkansız. Hatta gelecekte bizi teknolojik alanda ne tür ve nasıl değişimler bekliyor kestiremiyoruz. Aynı zamanda bir o kadar da heyecanlanıyoruz! Teknolojinin hayatımızı tamamen değiştirmesi ilgimizi çekiyor, hayatımızı kolaylaştırması da önemini bir hayli arttırıyor. Böylece modernleşmeye başlayan dünyada; teknoloji ulusallıktan öte uluslararası bir hal almaya başlıyor, dijital vatandaş veya ağdaş özneleri kavramları da hayatımıza giriyor. 

Peki modern dünya 'Ağdaş' öznesini ortaya çıkararak bize ne demek istiyor?

Ağdaşlık; bilgi teknolojisinin giderek arttığı modernleşme sürecinde, toplumsallığın sanal ortamda kendini göstermesi ve sanal aktifliğin adıdır.

Betül Çotuksöken ise ağdaş özneden kısaca şöyle bahsetmiştir: 'İnsan doğası gereği ihtiyaç sahibidir ve bu ihtiyaçları nedeniyle başkaları ile bir arada yaşamak zorundadır. Teknoloji bu kadar gelişmeden önce yüz yüze ilişkiler kuran insan, bilginin ve teknolojinin artması ile mekansal sınır tanımaksızın 'sanal ortamda' yaşamını sürdürme evresine geçmiştir. Bununla beraber dünya ile olan ilişki de temelden değişime uğramıştır.'

Tam da burada önemli birkaç nokta var. İnsan sanal gerçeklikte yaşarken bu gerçeklik algısını sorgulamalı ve dikkatlice düşünmelidir. İnsan, değişimin varlığıyla sürekli değişen sorumluluklarını bilmelidir. Burada insana düşen ödev, sanal ortamın avantajlarını ve dezavantajlarını doğru okumak ve farkındalık yaratarak doğru okutabilmektir. 

Kısacası teknolojinin hızlıca değiştiği küresel dünyada, bir ağdaş özne olduğumuzun farkında olmalı ve doğruyu aramak ödevimiz olmalıdır.


Kaynakça*