Kimyanın hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Yaşadığımız her anda kullandığımız tüm ürünler, maddeler, malzemeler ve yapılar kimyagerler tarafından tasarlanmıştır. Örneğin içtiğimiz su içerisinde bulunan mineraller ve maddeler belirli testlerden geçerek önümüze geliyor. Kimya, insanoğlunun en kadim sırlar olarak gördüğü olayları açıklayabilecek bir niteliktedir ve hayatımızın her alanında işlerimizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır. Kimya bilimi, çok fazla kategori içerir. Sağlıktan spora, günlük yaşamdan askeri alanlara ve temizlik ürünlerine kadar her alanda nüfuzu vardır.

 Tercih dönemi yaklaşmışken kafanızda oluşan sorulara birlikte cevap bulmaya çalışalım. Bölüm okumak ne kadar doğru, kimya bölümünü bitirirsem mesleğim ne olacak, iş bulabilecek miyim, insanlığa bir faydam dokunacak mı gibi sorularınız için gelin “Kimya bölümü okumak” nedir birlikte öğrenelim.

Kimyager Nedir, Kimdir?

 Maddelerin kimyasal niteliklerini ve molekül yapılarını laboratuvar ortamında inceleyen kimyagerler; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini araştıran kişidir. Kimyagerler; gözlem verilerini bütünleştirebilen, fen bilimleri konularına ilgili, sayısal düşünme yeteneğine ve bilimsel meraka sahip, sabırlı, dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen kişiler olmalıdırlar.

Kimyagerlerin Görevleri Nelerdir?

 Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır. Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanlığın yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üretirler. İlaç, deterjan, yapay lifler, içecek, gübre, boyar madde gibi günlük hayatta yaygın kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirirler.

Kimyagerler Nerelerde Çalışabilir?

Tekstil Sektörü: Tekstil boyar maddelerini formüle edip satışını yapabilir. Tekstil boyama, iplik boyama, boyahanelerden sorumlu müdürlük yapabilir.

Kağıt Sektörü: Kağıdın belli aşamaları alması sırasında analiz işlemlerinde kimyagerler çalışır.

İlaç Sektörü: Kalite kontrolden üretime, mikrobiyoloji, ar-ge, laboratuvar içi gibi çalışma alanları mevcuttur.

Akademik Kariyer: Yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi olabilirler.

Öğretmenlik: Pedagojik formasyon alarak kimya öğretmenliği yapabilirler.

 Ayrıca plastik sanayisi, petrokimya, metal sanayisi, seramik sanayisi, çimento sanayisi, kozmetik ve deterjan sanayisi, çevre analiz laboratuvarlarI, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarları gibi alanlarda da çalışabilirler.

Kimya Bölümü Eğitiminin İçeriği Nedir?

 İlk yıl temel fen bilimi dersleri olan Matematik, Fizik, Genel Kimya dersleri alırlar. İlerleyen yıllarda Programlama dersleri, Analitik Kimya, Mühendislik Matematiği, Kimyasal Termodinamik, İnorganik Kimya, Kuantum Kimyasına Giriş, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimyaya Giriş, Enstrümental Analitik Yöntemleri, İş Hukuku, Endüstriyel Kimya gibi dersler alırlar.