Son zamanlarda oldukça popülerleşen ama tam olarak ne iş yaptığını bilemediğimiz ve akraba ortamında söylediğimizde “Hıııı öyle mi!” tepkileriyle karşılaştığımız bir meslekten bahsedeceğim bugün: Maden Mühendisliği! Gelin önce maden ne demekmiş onu öğrenelim ve bu konuya biraz göz atalım: Çeşitli iç ve dış doğal etkenler sebebiyle, yer kabuğunun kimi bölgelerinde oluşturulmuş olan, ekonomik bir değeri bulunan minerallere maden adı verilir. Bu madenlerin verimli kullanımı, doğru şekilde işlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan mühendislik dalı ise maden mühendisliğidir. Maden mühendisleri kömür, elmas, altın ve daha pek çok madenin toprak altından veya yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılması için uğraşırlar. Maden sahalarını saptamak için jeolojik ve topografik etütler yaptırır, olası maden sahalarından örnekler aldırır ve çeşitli kimyasal analizlerin, kimya ve jeoloji mühendisleri tarafından yapılmasını sağlarlar. Maden yataklarının yerini, rezerv miktarlarını incelerler. Yer altına inen maden kuyularının açılmasında da maden mühendisleri görevlidir. Maden mühendisleri bir projenin tüm aşamalarında yer alır. Maden üretim süreçlerini yönetirler.

Maden Mühendisliği Nedir?

 Bir maden mühendisi yer altı faaliyetlerinin güvenli ve verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Gerek bilim gerek teknoloji ve kendi becerileri doğrultusunda yeryüzünde yer alan madenlerin incelemesini gerçekleştirirler. Maden mühendisleri madenlerin yanı sıra yer altında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren kişilerdir.

Maden Mühendislerinin Görevleri Nelerdir?

 Maden mühendisi, madenlerin çıkartılması için maden kuyusu, galeri kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ile taşıma kolaylıkları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar; maliyetini hesaplar. Üretim yöntemlerine, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler. Yer altında ve yer üstünde yürütülen maden ve taş ocağı işlerine gözetmenlik yapar. Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmaları gözetir.

Maden Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

 Metal madenleri işleten kurumlar, hammadde sağlayan kurumlar, mermer ve yapı taşı üreten özel sektör şirketleri, kömür madenleri, delme ve patlatma yoluyla yarmalar, karayolu yapımı, barajlar, sualtı sıkıştırmalar, kıyı doldurma gibi faaliyetler yapan kurum ve kuruluşlar, endüstriyel mineralleri işleten kurumlar, Eti Holding, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama Enstitüsü gibi kuruluşlar maden mühendislerinin en yaygın çalışma alanlarıdır.

Maden Mühendisliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

 İlk sene temel mühendislik dersleri olan Matematik, Fizik, Programlama, Genel Kimya gibi dersler alınır. İlerleyen senelerde Mühendislik Etiği, Mühendislik Matematiği, Açık İşletmeler, Mineraloji ve Petrografi, Mühendislik Mekaniği, Genel Jeoloji, Yer Altı Maden İşletmeciliği, Cevher Hazırlama, Jeofizik, Maden Yatakları, Taş Mekaniği, Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı, Topoğrafya, Madenlerde Havalandırma, Maden Makineleri, Maden Elektrotekniği gibi dersler alınır.