Psikologların meslek yasası olmadığından dolayı birçok kişi psikologların kim olduğunu ve ne gibi görevleri olduğunu bilmemektedir. Bundan dolayı da psikiyatristlerle olan farkını bilmemektedirler ve bu iki meslek grubu çoğu insan tarafından aynı olarak düşünülmektedir. Peki, nedir bu iki meslek arasındaki fark?

 Öncelikle psikoloji ve psikiyatri kelimelerinin anlamlarına bakalım: Psikoloji, psykhe (ruh) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşiminden türemiş bir kelimedir ve “ruh bilimi” anlamına gelir. Psikiyatri ise Fransızca’dan psychiatrie sözcüğünden gelir. Ruh hekimliği anlamına da gelir diyebiliriz. Yani anlayacağınız halk arasında psikologlar için yaygın olarak kullanılan ruh doktoru, akıl doktoru gibi ifadeler psikologlar için değil psikiyatristler için geçerlidir.

 Bu iki meslek grubunun tanımını yapacak olursak şöyle tanımlayabiliriz: Psikiyatrist, ruh ve sinir hastalıklarının teşhisini koyan ve tedaviyi uygulayan uzman doktordur. Psikolog ise bireyin zihin ve davranışlarını bilimsel yöntemlere dayanarak sistematik bir biçimde inceleyen kişidir. Hastanede ve klinik ortamda çalışan klinik psikologlar da teşhis koyabilir ve terapi yoluyla tedavi edebilir. İlaç tedavisi gerekli görülürse eğer kişiyi psikiyatriste yönlendirirler. Çünkü ilaç yazma yetkisi psikiyatristlere aittir. Özetle, psikiyatristler ile psikologlar iş birliği içinde çalışır diyebiliriz.

 Psikolog olmak için üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültesinin Psikoloji lisans programını tamamlamanız gerekir. Fakat bununla beraber sadece “psikolog” unvanı verilir. Herhangi bir terapi yapamazsınız veya psikolojinin herhangi bir alanında uzman olarak çalışamazsınız. Uzmanlaşmak istediğiniz alanda yüksek lisans yapmalısınız. Örneğin; adliyede psikolog olarak çalışmak istiyorsanız adli psikoloji dalında, hastane veya klinik ortamında çalışmak istiyorsanız klinik psikoloji dalında yüksek lisans yapmanız gerekir. Psikiyatrist olmak için ise tıp eğitimi almanız gerekir. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra psikiyatrist olmak isteyen kişiler 4 yıl psikiyatri ihtisası yaparak “psikiyatrist” unvanını alırlar. Psikiyatristler akıl sağlığı ve sinir hastalıkları konusunda daha çok farmakolojik eğitim alırken psikologlar bireyin davranışının sosyal ve biyolojik yönüne odaklı eğitim alırlar.