Sosyoloji Bölümünde dört Anabilim dalı bulunmaktadır: “Genel Sosyoloji ve Metodoloji”, “Kurumlar Sosyolojisi”, “Uygulamalı Sosyoloji” ve “Toplumsal Yapı ve Değişme”.

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı kapsamında verilen belli başlı dersler şunlardır: Sosyolojiye Giriş, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Kırsal Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Sosyal Araştırma ve Metodoloji, Nitel Çözümlemeler, Aile Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve Yaklaşımlar, Örgüt Sosyolojisi, Sosyal Değişme, Kent Sosyolojisi, Osmanlı Toplum Yapısı, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Hareketler, Siyaset Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, İletişim Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi, Güncel Sosyoloji, Türkiye’de Sosyoloji, İş ve Meslek Sosyolojisi, Kadın İncelemeleri, Bilgi Sosyolojisi, Duygular Sosyolojisi.

Sosyoloji Bölümünden mezun olanlara “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Sosyolog” unvanı verilmektedir.

Sosyologlar toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları, sosyal yapıları ve değişimleri inceler. Bunu, belge incelemesi, gözlem, görüşme, anket gibi tekniklerle sosyal yaşamdan toplanan verilerin sosyolojik bilgi donanımı harmanlayarak gerçekleştirir. Eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı ve sorunlarına ilişkin bilgi toplamak ve bunları yorumlayıp politikalar geliştirmek önemlidir.

Ayrıca sosyologlar, aile, suç, nüfusbilim, göç, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimleri, toplumsal cinsiyet, çevre, kültür, ekonomi, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

Ülkemizde Sosyologlar Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, belediyeler ve araştırma şirketlerinde uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmakta, projeler geliştirmektedir. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için Sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır.

Sosyoloji bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda öğretmenlik yapabilirler.

ÖSYM yerleştirme puanlarına göre bugün sayısı 130’a ulaşmış sosyoloji bölümü arasında 9. ve Türkçe eğitim veren bölümler arasında 3. sırada bulunan bölümümüz, lisans eğitiminin yanı sıra köklü bir lisansüstü eğitim deneyimine de sahiptir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yoğun başvuru alan Sosyoloji Anabilim Dalı önemli bilim insanları yetiştirmektedir.

Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında bölümümüz mezunlarından Hasan Kürşat Akcan’ın yüksek lisans tezi Behice Boran özel ödülüne ve Ercan Geçgin’in doktora tezi mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

TÜBİTAK tarafından 100/2000 doktora burs projesi kapsamında öncelikli alanlar olarak belirlenen göç, yoksulluk, kentsel dönüşüm, toplumsal cinsiyet, yaşlılık, sosyal medya, Ortadoğu araştırmaları konuları, doğrudan sosyolojinin kapsama alanına girmekte ve bölümümüzde hâlihazırda bu alanlarda uzman olan öğretim üyeleri bulunmaktadır.

 

Kaynak: http://sosyoloji.humanity.ankara.edu.tr/?page_id=51

Hemen Sosyoloji bölümüne girebilmek için ihtiyacın olan puanı hesaplamak için buraya tıkla!