Sağlık Yönetimi Bölümü; sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuş ve alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Sağlık Yönetimi Programının Amacı

“Sağlık Yönetimi” eğitimi almak isteyen sizler, ekonomik değerlendirme yöntemleri ile sağlık hizmetleri sunum ve finansmanını analiz edecek, doğru kaynak ve teknoloji kullanımına karar vereceksiniz. Kaynakları maliyet etkili kullanarak, hem doğru işi yapacak ve yaptıracak, hem de işi doğru yapacak ve yaptıracaksınız. Tüm bunlarla, sağlık sektörüne çok değerli katkılarda bulunacaksınız. Sonuçta, ekip ruhu ile hizmet verilen sağlık sektörünün bu süreçten etkilenmesi ile bilginin gücünü bir kez daha kanıtlayacaksınız. Böylelikle sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, organizasyonu ve mevzuatıyla kendine özgü kısıtlılıklarına yönelik de doğru müdahale alanlarını akılcı yöntemlerle keşfedecek, dolayısıyla da insan yaşamı ve de üretime doğrudan katkı sağlanmış olacaksınız.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMEL DEĞERLERİ
• Evrensel değerlere bağlılık
• Bilimsellik
• Yaratıcılık
• Güvenilirlik
• Ekip ruhuna sahip olmak
• Katılımcı yönetim anlayışı
• Şeffaflık
• Dürüstlük
• Çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyeti

Hemen Sağlık Yönetimi bölümüne girebilmek için ihtiyacın olan puanı hesaplamak için buraya tıkla!