ULUSLARARASI BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?

Uluslararası ilişkiler bölümü siyaset, siyaset ve siyasi düşünceler tarihi, devletler, devletlerin birbirleriyle ilişkileri, devletin alt birimleri olabilecek örgütler, bunların hukuksal boyutları üzerine çalışmalar, incelemeler, araştırmalar yapan bir programdır. Uluslararası ilişkiler bölümü siyaset bilimi merkezli doğmuş ve farklı disiplinlerle birleşerek kendini oluşturmuştur. Bu bilgiler ışığında doğru dış politikalar oluşturmak, dış siyaset odaklı siyasi analizler yapabilmek, tarihten ve hatalı diplomatik kararlardan ders çıkararak çalışmalar yapmak bölümün amacını oluşturuyor diyebiliriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERSLERİ, OKUTULAN DERSLER

İktisat, uluslararası iktisat teorisi, makro ve mikro iktisatlar, kamu maliyesi, idare hukuku, anayasa hukuku, uluslararası hukuk, siyaset bilimi, siyasi tarih, uluslararası politikalar, uluslararası örgütler, Türkiye dış politikaları, ülkeler dış politikaları gibi ekonomi, hukuk, siyaset ve diplomasi içerikli dersler programın belli başlı dersleridir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ OKUYACAK BİREY İÇİN GEREKEN NİTELİKLER

Uluslararası ilişkiler bölümünü okuyacak adaylar siyasete ve siyasi tarihe, ekonomiye, ülkelerin iç ve dış politikalarına, hukuk kurallarına hem meraklı hem de bunlara yatkın bireyler olmalıdır. Durumları yorumlayacak analitik beceriye, siyasi yorumlama gücüne, olayların ekonomik ve siyasi yanlarını birbirleri ile bir sistem içinde düşünebilecek sistematik düşünme becerisine, hukuk kurallarını ve tarihi zihninde tutabilecek güçlü bir hafızaya ve dillere hakimiyetin önemli olduğu da göz önünde bulundurulursa dil öğrenme kabiliyetine sahip bireylere ihtiyaç duyan bir bölümdür.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKANLARI

Bölümün iş olanakları sizin kendinizi geliştirme düzeyiniz ile paralel ilerlemektedir. Bildiğiniz dil sayısı, kendinizi geliştirdiğiniz alanların genişliği ve var olan çevreniz sizin özel sektörde büyük şirketlerin uluslararası departmanlarında çalışma olasılığınızı artırmaktadır. Bankalarda özel sektörde başka bir çalışma alanıdır. Bununla beraber iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (İİBF) bölümlerinin hemen hepsinde olduğu gibi kamu personeli seçme sınavı (KPSS) aracılığıyla devletin A kadro diyebileceğimiz idari kadrolarında ve B kadro diyebileceğimiz alt kademe memuriyet kadrolarında çalışma imkanına sahip bir bölümdür. Özellikle dışişleri bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, gümrük ve ticaret bakanlığı bünyesinde, farklı bakanlıklara bağlı yapılarda uzman, danışman vb. gibi unvanlarla iş imkanı bulunabilir. Ayrıca her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da tercihlerden birisi olabilir.

Hemen Uluslararası İlişkiler bölümüne girebilmek için ihtiyacın olan puanı hesaplamak için buraya tıkla!